Beteja njeri-mjedis... Imazhe tronditëse të fiksuara në kohë